| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592, z   późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm./,   Rada Powiatu   w Siedlcach p o   s t a   n a   w i   a, co następuje:  

§   1.  

1.   Dokonuje się zmian   w planie dochodów i   wydatków polegających na:  

1)   Zwiększeniu planu dochodów budżetu o   kwotę   110.328,00 zł   zgodnie z   Tabelą Nr 1,  

2)   Zmniejszeniu planu dochodów budżetu o   kwotę   1.259.166,50 zł   zgodnie z   Tabelą Nr 1,  

3)   Zmniejszeniu planu wydatków budżetu o   kwotę   1.458.862,48 zł   zgodnie z   Tabelą Nr 2.  

4)   Zwiększeniu planu wydatków budżetu o   kwotę   310.023,98 zł   zgodnie z   Tabelą Nr 2.  

2.   Ustala się po zmianach:  

1)   Plan dochodów   budżetu w   łącznej kwocie   39.913.145,50 zł   , z   tego:  

-   dochody bieżące w   kwocie 34.446.038,50 zł  

-   dochody majątkowe w   kwocie 5.467.107,00 zł  

2)   Plan wydatków   budżetu w   łącznej kwocie   41.388.437,50 zł   , z   tego:  

-   wydatki bieżące w   kwocie 29.806.100,50 zł  

-   wydatki majątkowe w   kwocie 11.582.337,00 zł  

§   2.  

1.   Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w   2012 roku określony w   Tabeli Nr 4   do Uchwały 85/144/2012 Zarządu Powiatu w   Siedlcach z   dnia 9   lipca 2012 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4   do niniejszej Uchwały o   łącznych wydatkach do poniesienia w   2012 roku w   kwocie   11.582.337 zł   .  

2.   Plan dochodów i   wydatków na programy i   projekty finansowane z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej określony w   Tabeli Nr 5   do Uchwały Budżetowej Nr XV/80/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5   do niniejszej Uchwały o   łącznej wartości   680.430,50 zł.  

3.   Plan dochodów i   wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z   organami administracji rządowej na 2012 rok określony w   Tabeli Nr 7   do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu w   Siedlcach z   dnia 30 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 7   do niniejszej Uchwały o   łącznej wartości   2.606.982 zł   .  

4.   Plan dochodów i   wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z   jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok określony w   Tabeli Nr 8   do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu w   Siedlcach z   dnia 30 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 8   do niniejszej Uchwały o   łącznej wartości   2.600.835 zł   .  

5.   Plan dochodów i   wydatków z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej określony w   Tabeli Nr 9   do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu w   Siedlcach z   dnia 30 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 9   do niniejszej Uchwały o   łącznej wartości   237.460 zł   .  

§   3.  

Plan dotacji udzielonych z   budżetu Powiatu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych określony w   Zał. Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu w   Siedlcach z   dnia 30 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie Zał. Nr 1   do niniejszej Uchwały w   wysokości   6.141.119 zł   . z   tego  

-   dotacje podmiotowe - 3.054.425 zł  

-   dotacje celowe - 3.086.694 zł  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


dr inż.   Henryk   Brodowski

 


Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 8  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 8  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/111/2012  
Rady Powiatu w   Siedlcach  
z dnia 22 sierpnia 2012 r  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »