| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/189/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) – Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola, prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 730 - 1230.

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze określonym w § 1 jest odpłatne.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, w wysokości:

a) 25% - za drugie dziecko, gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny,

b) 50% - dla każdego dziecka, korzystającego z wychowania przedszkolnego, wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, objętej Programem „Sokołowska Rodzina 3+”, przyjętym Uchwałą Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.

2. Rodzic, zamierzający ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty, o którym mowa w ust. 1 przedstawia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia w formie oświadczenia lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) – w postaci przedłożenia karty „Sokołowska Rodzina 3+”.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Hardej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »