| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/476/2014 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Płońsk zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na terenach Miasta Płońsk w Podstrefie Płońsk Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Miasta Płońsk oraz zmniejszenia skali bezrobocia udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją  na terenach Miasta Płońska w Podstrefie Płońsk Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (działki oznaczone numerami 964, 967, 968, 969/5, 991/7, 1793/44), w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenia działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, przez okres:

a) 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 20 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

b) 24 miesiące, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 50 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

c) 36 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy,

d) 48 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 200 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

2. Wypełnienie warunków określonych w ust. 1 należy rozpocząć w okresie 90 dni od dnia dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.

3. W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów, określonych w ust. 1 pkt a – d zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego dłuższy okres zwolnienia.

§ 3. Pomocy regionalnej w formie zwolnienia określanego w § 2 udziela się, jeżeli:

1. zostanie dokonane zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy – przed rozpoczęciem realizacji inwestycji – na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały,

2. spełniono pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

§ 4. Uchwała stanowi program pomocy regionalnej i zwolnienia w niej zawarte mają zastosowanie przy uwzględnieniu – zarówno przed uzyskaniem prawa, jak i w trakcie jego realizacji – przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 2 uchwały, przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Załącznik do uchwały nr LIV/476/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014 roku
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/476/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Płońsk zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na terenach Miasta Płońsk w Podstrefie Płońsk Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała przewiduje zwolnienia od podatków od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością, stanowiących nowe inwestycje na terenach WMSSE w wyniku, których przedsiębiorcy utworzą nowe miejsca pracy.

W wyniku udzielenia pomocy nie nastąpi uszczuplenie bieżących, zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Jednocześnie powstanie nowych inwestycji daje szansę na wzrost dochodów Miasta z tego tytułu w latach kolejnych, dzięki wybudowaniu  nowych budynków i budowli, które prawdopodobnie nie powstałyby, lub powstałyby w mniejszym rozmiarze, gdyby inwestor nie skorzystał z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »