| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 639/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                                            

§   1.  

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 17 000 zł  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

              17 000  

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

              17 000  

 

§  

6297  

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW   POZYSKANE Z   INNYCH ŹRÓDEŁ  

              17 000  

 

§   2.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 33 000 zł  

 

Dział  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

              33 000  

 

Rozdz.  

70005  

GOSPODARKA GRUNTAMI I   NIERUCHOMOŚCIAMI  

              33 000  

 

§  

4270  

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  

              33 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   3.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 50 000 zł  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

              50 000  

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

              50 000  

 

§  

4270  

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  

              50 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   5.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                              

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                              

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 


Załącznik do Uchwały Nr 639/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie  

zmiany planu budżetu w   2012 roku.                

Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów zmniejsza się dochody z   tytułu                

środków na dofinansowanie własnych inwetycji gmin pozyskane z   innych źródeł w   wysokości                

17 000 zł.                

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i   Transportu Publicznego zmniejsza się środki przeznaczone                

na zadanie: "Kamionka ul. Północna, ul. Świerkowa i   ul. Borowa - projekt kompleksowego                

zagospodarowania pasa drogowego łącznie z   kanalizacją odwodnieniową w   wysokości 50 000 zł.                

Środki na realizację wyżej wymienionego zadania zostały zabezpieczone przez Wydział Inwestycji.                

Jednocześnie zwiększa się wydatki remontowe o   kwotę 33 000 zł z   przeznaczeniem na wykonanie                

ocieplenia budynku świetlicy środowiskowej w   Woli Gołkowskiej. W   ostatnim czasie został ocieplony                

strop i   podłoga. Pomimo tych prac budynek jest zimny, a   koszty centralnego ogrzewania bardzo  

wysokie. Na ścianach pomimo ogrzewania budynku występuje wilgoć i   grzyb. W   budynku przebywają  

dzieci i   młodzież z   rodzin biednych i   patologicznych, prowadzone są zajęcia profilaktyczne i   dożywianie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »