| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/VI/2012 Rady Miasta Józefowa

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 233, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm ) -   Rada Miasta Józefowa   uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   zwiększa o   kwotę ogółem   100.000 zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody po zmianach wynoszą ogółem   113.456.298 zł   z tego:  

1)   bieżące   63.695.188 zł  

2)   majątkowe   49.761.110 zł  

§ 2.  

1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych wydatkach i   zwiększa o   kwotę ogółem   100.000 zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki po zmianach wynoszą ogółem   123.036.298 zł   , z   tego:  

1)   bieżące   57.111.871 zł  

2)   majątkowe   65.924.427 zł   .  

§ 3.  

1.   Wprowadza się zmiany w   tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 5.  

Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Cezary   Łukaszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 196/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w   planowanych dochodach budżetu na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w   planowanych wydatkach budżetu na  2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 196/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zmiany w   planie wydatków majątkowych na  2012 r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr 196/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 października 2012 r.

Proponowane zmiany w   budżecie miasta na 2012 rok dotyczą:  

AD.   § 1   – zwiększenie planowanych dochodów o   kwotę   100.000 zł   z tytułu dotacji z   WFOŚ i   GW  

w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego  

w Józefowie”,  

AD.   § 2   – zmian w   planowanych wydatkach i   zwiększenie o   kwotę ogółem   100.000 zł,   w tym:  

-   w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o   kwotę   375.000 zł   , w   tym:  

385.000 zł   – zwiększenie środków na remont części jezdni ulic: Kościuszki, Bema , Godebskiego  

i Spacerowej,  

10.000 zł   – zmniejszenie środków na zakupy bieżące w   planie finansowym Zakładu Oczyszczania,  

-   w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o   kwotę   275.000 zł   , zgodnie  

z załącznikiem nr 3.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »