| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok

Na podstawie   art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym   (   Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.)   oraz   art. 211, art. 212, art.   214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych   (   Dz. U.  Nr157, poz. 1240 z   późn. zm.   )  

Zarząd Powiatu w   Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   Budżet powiatu po stronie dochodów i   wydatków po zmianach określonych w   § 1   wynosi:  

1)   Dochody budżetowe     -   48.565.936 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące        – 39.286.717 zł,  

b)   dochody majątkowe  –   9.279.219 zł; w   tym:  

-   dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań   zleconych powiatowi   -      7.317.372 zł,  

-   dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej –  10.147 zł;  

2)   Wydatki budżetowe    -    51.599.272 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące       –   36.926.507 zł,  

b)   wydatki majątkowe –   14.672.765 zł; w   tym:  

-   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań    zleconych powiatowi   -      7.317.372 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej – 10.147 zł.  

§   3.   Zmiany określone w   § 1   obejmują zmiany w   dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr  2.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowych 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń  Starostwa Powiatowego.  

3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  


Zbigniew Roman   Deptuła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 206/12    
Zarządu Powiatu w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 3   października 2012 r.  
 

Zestawienie   wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego   na rok 2012  

 

WYDATKI  

 

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

752  

 

 

Obrona narodowa  

9 000,00  

0,00  

9 000,00  

 

75212  

 

Pozostałe wydatki obronne  

9 000,00  

0,00  

9 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4 000,00  

700,00  

4 700,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 000,00  

- 700,00  

300,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

19 206 591,00  

0,00  

19 206 591,00  

 

80111  

 

Gimnazja specjalne  

1 008 029,00  

0,00  

1 008 029,00  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 319,00  

1 200,00  

2 519,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

725 438,00  

- 4   692,00  

720 746,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

121 554,00  

3 492,00  

125 046,00  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

609,00  

270,00  

879,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1 759,00  

- 270,00  

1 489,00  

Razem:  

51 599 272,00  

0,00  

51 599 272,00  

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  


Zbigniew Roman   Deptuła

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 206/12    
Zarządu Powiatu w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 3   października 2012 r.  
 

Z e s t a   w i   e n i   e  wprowadzonych zmian w   wydatkach związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r.  

 

Rodzaj: zlecone wydatki  

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

752  

 

 

Obrona narodowa  

9 000,00  

0,00  

9 000,00  

 

75212  

 

Pozostałe wydatki obronne  

9 000,00  

0,00  

9 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4 000,00  

700,00  

4 700,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 000,00  

- 700,00  

300,00  

Razem:  

7 317 372,00  

0,00  

7 317 372,00  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  


Zbigniew Roman   Deptuła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »