| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134), na wniosek Wójta Gminy Stara Biała uchwala się, co następuje :

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 roku tworzy się na terenie Gminy Stara Biała odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

§ 2. Numer obwodu, o którym mowa w § 1, jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 5. 1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Wrześniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/XXXII/14
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 25 września 2014 r.

Numer, granica i siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 8


Numer
obwodu
głosowania


Granice obwodu głosowania


Siedziba obwodowej komisji wyborczej8Dom Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społecznej
Brwilno 68


Uzasadnienie

W związku z zarządzeniem wyborów samorządowych istnieje konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem niezbędnych czynności określonych w ustawie Kodeks wyborczy.

Art. 12 § 4 i § 10 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowi, że najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów tworzy się obwody głosowania m. in. w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Na terenie Gminy Stara Biała taka przesłanka zachodzi w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Zgodnie z art. 12 § 4 i § 11 ww. ustawy, rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania na wniosek wójta gminy,  ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Art. 16 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz § 2 ww. ustawy z kolei stanowią, że informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych wójt podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu (art. 12 § 12 ustawy Kodeks wyborczy
z dnia 5 stycznia 2011 r.) (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »