| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Pacyna

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594[1])) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849 ), obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. ( M. P. z 2014r. poz. 895 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. ( M.P. z 2014r., poz. 718 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2015:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania lącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub   wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia –   zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia - zgodnie z załączniniem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane  wyłącznie do dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli, w wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz  zwolnień w tym podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawka podatku ( w złotych )

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

818

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1364

powyżej 9 ton do  poniżej 12 ton

1637

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Dwie osie

12

13

3125

3125

13

14

3125

3125

14

15

3125

3125

15

3125

3125


Trzy osie

12

17

3125

3125

17

19

3125

3125

19

21

3125

3125

21

23

3125

3125

23

25

3125

3125

25

3125

3125


Cztery osie i więcej

12

25

3125

3125

25

27

3125

3125

27

29

3125

3125

29

31

3125

2640

31

3125

2640

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 3 uchwały


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu


Stawka podatku ( w złotych )


od 3,5 tony i poniżej 12 ton


1910

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka  podatku ( w złotych )


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie  osie

12

18

2415

2415

18

25

2415

2415

25

31

2415

2415

31

Trzy osie

12

40

1496

1977

40

2415

3125

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 5 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)


od 7 ton i poniżej 12 ton


1084

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Jedna oś

12

18

1804

1804

18

25

1804

1804

25

1804

1804


Dwie  osie

12

28

1804

1804

28

33

1804

1804

33

38

1804

1910

38

1804

2415


Trzy osie

12

38

1910

1910

38

2415

2415

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 7 uchwały

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka  podatku (w złotych)

mniejszej niż 30 miejsc

1910

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2415

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r poz. 645, poz.1318, Dz.U. z 2014r. poz.379, poz. 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »