| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.1381 z późn. zm), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 465 z późn. zm.) oraz art.6 ust.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2014 roku poz.849 z późn. zm.) w związku z art.9, art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2012 roku poz.749 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

2. Pobór w drodze inkasa prowadzony będzie na terenie sołectw i nie dotyczy miasta Wyszków.

3. Pobór w drodze inkasa nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarcza bądź wynajmujących lokale na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Płatnicy o których mowa w ust.3 uiszczają należności bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy.

§ 2. 1. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od sumy zainkasowanych podatków.

3. Wynagrodzenie określone w ust.2 wypłacane będzie w okresach kwartalnych po rozliczeniu poboru poszczególnych rat.

4. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 4. Traci moc:

1. Uchwała nr VII/26/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2. Uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/26/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Imię i nazwisko inkasenta

Sołectwo

1.

Mieczysław Pankowski

Deskurów

2.

Bogusław Frąckiewicz

Drogoszewo

3.

Zdzisław Karp

Fidest

4.

Witold Król

Gulczewo

5.

Marek Curuł

Kamieńczyk

6.

Anna Stańczak

Kręgi Nowe

7.

Henryk Borkowski

Leszczydół Działki

8.

Bożena Grzegorczyk

Leszczydół Nowiny

9.

Janusz Rogulski

Leszczydół Podwielątki

10.

Monika Nozderka

Leszczydół Pustki

11.

Monika Bieżuńska

Leszczydół Stary

12.

Eugeniusz Zaremba

Lucynów Duży

13.

Kazimiera Białek

Lucynów

14.

Marek Mielczarczyk

Łosinno

15.

Elżbieta Stalmach

Natalin

16.

Paweł Turek

Rybienko Nowe

17.

Zdzisław Bryk

Olszanka

18.

Władysław Dudzik

Rybno

19.

Jadwiga Ickiewicz

Sitno

20.

Ewa Ciach

Rybienko Stare

21.

Danuta Wiąckiewicz

Ślubów

22.

Wojciech Rojek

Skuszew

23.

Stanisława Kędzierska

Świniotop

24.

Wacław Ciach

Tulewo

25.

Wojciech Nowakowski

Tulewo Górne

26.

Elżbieta Powierża

Tumanek

27.

Ryszard Kaszubski

Puste Łąki

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »