| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Świercze

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały NR 61/XI/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[1])) - Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Rady Gminy Świercze Nr 61/XI/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości § 4 otrzymuje następujące brzmienie : "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.." § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak


Uzasadnienie

Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Świerczez dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 11676 w dniu 29 grudnia 2015 roku, co nie uwzględnia minimum 14-dniowego terminu od daty ogłoszenia do dnia od którego obowiązywać ma dany akt prawny. Naruszona została tym samym zasada prawidłowej legislacji oraz zakaz działania prawa wstecz, zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa przy jednoczesnym pogorszeniu sytuacji podatnika, co potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2013 roku II FSK 1677/12 i z dnia 04 listopada 2015 roku II FSK 2362/13. Sąd wskazał, że data samego uchwalenia, głosowania nie ma znaczenia o ile akt normatywny nie został prawidłowo ogłoszony. Konsekwencją przyjętego przez Sąd stanowiska jest stwierdzenie, że stawki podatku mogą mieć zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2017 roku, chyba że zostanie podjęta nowa uchwała do końca roku z zachowaniem procedury.

W związku z powyższym celowym jest podjęcie zmian w uchwale, gdyż wadliwie funkcjonującą uchwałę rada gminy może zmienić ze swojej inicjatywy lub w wyniku wyroku sądu administracyjnego.

Poprzez zawarcie w niniejszej uchwale klauzuli o wejściu w zycie w brzmieniu określonym w § 3, zastosowanie znajdą stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016, co wynika wprost z art. 20a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


[1]) Zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »