| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/89/16 Rady Gminy Osieck

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osieck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Osieck uchwala,
co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy - w wysokości 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez Ministra Finansów na podstawie art. 56d Ordynacji podatkowej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/168/05 Rady Gminy w Osiecku z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osieck (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 roku
Nr 274, poz. 9602).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Kowalski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »