| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.76.2016 Rady Gminy w Potworowie

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze, Rada Gminy Potworów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Potworów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/128/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów oraz uchwała Nr XVII/167/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie


Tadeusz Milczarski


Załącznik do Uchwały Nr XII.76.2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały nr XII.76.2016 z dnia 11 lutego 2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »