| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Radę Seniorów Miasta Płońska.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa statut stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Henryk Zienkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2016
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/189/2016
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 1318) ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia w gminach tzw. gminnych rad seniorów. Przedmiotowa nowelizacja unormowała dotychczas nie sankcjonowaną prawnie możliwość tworzenia w samorządzie gminnym - rad seniorów i tym samym stworzyła jasne podstawy prawne umożliwiające praktyczne popularyzowanie idei przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu terytorialnego. Rady te mają reprezentować interesy i potrzeby środowiska seniorów wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Gminne rady seniorów zgodnie z zapisami ustawowymi mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Henryk Zienkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »