| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1) I opłata za miesiące I, II, III do 15 marca danego roku;

2) II opłata za miesiące IV, V, VI do 15 maja danego roku;

3) III opłata za miesiące VII, VIII, IX do 15 września danego roku;

4) IV opłata za miesiące X, XI, XII do 15 listopada danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące:

1) styczeń, luty, kwiecień, lipiec, sierpień, październik- właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z dołu;

2) marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień- właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z góry.

§ 3. Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Sokołów Podlaski, w drodze inkasa lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX / 225 /2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokołów Podlaski (Dz.Urz.Woj.Maz z dnia 30.12.2013 rocznik 2013 poz.13687).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »