| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016

Na podstawie art. 51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi 9.027.859,83 zł.

§ 3. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w §1 będzie kształtował się następująco: Dochody budżetowe - 74.901.598,79 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 54.956.363,08 zł,

2. dochody majątkowe - 19.945.235,71 zł. Wydatki budżetowe - 63.847.275,79 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 54.819.415,96 zł,

2. wydatki majątkowe - 9.027.859,83 zł.

§ 4. Wydatki ustalone w § 3 obejmują zmiany planu między poszczególnymi paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetowa powiatu w wysokości 11.054.323,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11.054.323,00 zł., na spłatę kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Walędziak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik6b.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »