Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Nr XXXVI/427/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 5 lutego 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe