Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 126/XXIII/2009 Rady Gminy w Radłowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe