Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 341/09

z dnia 15 kwietnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu określającym wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe