| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII.124.2012 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/46/03 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 2, poz. 17) wprowadza się poniższe zmiany:

1. Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Domaszowice otrzymuje brzmienie, jak niżej: Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Domaszowice

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach.

2. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem.

3. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »