reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/333/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 3 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/297/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy wprowadza sie następujące zmiany:

1) § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1) worki o pojemności 30l, 60l, 110l i 120 l,";

2) § 8 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]

Selektywne zbieranie odpadów

Nieselektywne zbieranie odpadów

zmieszane

suche

1.

nieruchomość zamieszkała

na zamieszkującego

38

14

52

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

na studenta/ ucznia/ dziecko

4

2

6

na pracującego1

20

8

28

3.

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

na łóżko

29

11

40

na pracującego1

20

8

28

4.

lokale handlowe

na 1m2powierzchni handlowej

3

1

4

na pracującego1

20

8

28

5.

lokale gastronomiczne - w których przygotowuje się posiłki

na 1 miejsce konsumpcyjne

25

10

35

na pracującego1

20

8

28

6

lokale gastronomiczne - nie posiadające w ofercie posiłków

na 1 miejsce konsumpcyjne

10

11

21

na pracującego1

20

8

28

7

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

na punkt handlowy

60

30

90

na pracującego1

20

8

28

8

ogródki działkowe

na każdą działkę

15

5

20

9

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe, w tym m.in.: kino

na miejsce na widowni

1

1

2

na pracującego1

20

8

28

10

cmentarz

na miejsce grzebalne

3

2

5

11

tereny parków, zieleńców

na 1 ha

186

68

254

12

domki letniskowe, kempingi

na obiekt

60

30

90

13

rozpoczęte budowy

na 1 budowę

60

30

90

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

14

pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy

na pracującego1

20

8

28

15

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

na pracującego1

20

8

28

16

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

na pracującego1

20

8

28

17

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki

na pracującego1

20

8

28

18

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp..

na pracującego1

20

8

28

na 10m2 powierzchni użytkowej

1

1

2

- pracujący1- osoba lub osoby zatrudnione w dowolnej formie prawnej po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty.";

3) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) surowcowe (tzw. "suche"):

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) popiół:

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2013 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama