| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r , Nr 28, poz. 146,Nr 96,poz.620 , Nr 123,poz. 835 i Nr 152,poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291,poz. 1707 , z 2012 r. poz. 1456,1530,1548 )

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/ 177/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

I. zwiększa się dochody gminy o kwotę 24.792,90 zł

infoRgrafika

W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy

I. zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24.792,90 zł

infoRgrafika

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) Dochody 20.709.113,24 zł

w tym :

- dochody bieżące 19.251.336,24 zł

- dochody majątkowe 1.457.777,00 zł

2) Przychody 1.463.640,00 zł

3) Wydatki 21.242.753,24 zł

w tym ;

- wydatki bieżące 18.467.103,24 zł

- wydatki majątkowe 2.775.650,00 zł

4) Rozchody 930.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady


Roman Neugebauer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »