| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/375/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594z późn. zm.) oraz art.211 ,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 172.396,00 zł. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 114 164,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 578 443,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 406 047,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 114.164,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/375/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »