Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna

z dnia 24 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2013 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe