reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 r. Dz. U. poz. 645,1318, z 2014 r. Dz. U. poz. Nr 379, 1072) art.212 ust.1, art.222 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zmiany z 2013 r. Dz. U. poz. 938, 1646, z 2014 r. Dz. U. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 80 001 zł.

I. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 80 001 zł.

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 80 001 zł

1) dochody majątkowe w kwocie 80 001 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 80 001 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 w kwocie 80 001 zł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 80 001 zł ( zwrot za 2014 rok). (Zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe).

§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 34 265 zł.

I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 34 265 zł.

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 34 265 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 34 265 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 265 zł

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe w kwocie 34 265 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 114 266 zł.

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 25 000 zł.

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 25 000 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 1057740 Księży Las.

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 31 000 zł.

1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 31 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 31 000 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000 zł, diety dla sołtysów,

b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy w kwocie 7 000 zł. Projekt - Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńskiego - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.

II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 34 266 zł.

1. Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 19 266 zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 19 266 zł

a) wydatki na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 266 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 19 266 zł. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Stawiamy na wiedzę".

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 15 000 zł.

1) wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł. Zakup warzelniczego kotła elektrycznego.

III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 17 000 zł.

1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska.

2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 2 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 000 zł.

IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 000 zł.

1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 7 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 7 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Cichoń

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama