reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez te podmioty opłatę:

1) jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w cenie brutto:

a) 10,80 zł - za pojemnik o pojemności 120l,

b) 16,20 zł - za pojemnik o pojemności 240l,

c) 39,96 zł - za pojemnik o pojemności 1100l,

2) jednorazowe podstawienie dodatkowego pojemnika, odbiór i zagospodarowanie obiór odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości:

a) 9,18 zł - za pojemnik o pojemności 120l,

b) 11,88 zł - za pojemnik o pojemności 240l,

c) 37,80 zł - za pojemnik o pojemności 1100l,

d) 270,00 zł - za pojemnik o pojemności KP-3,

e) 302,40 zł - za pojemnik o pojemności KP-5,

f) 388,80 zł - za pojemnik o pojemności KP-7,

3) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w cenie brutto:

a) 6,48 zł- za pojemnik o pojemności 120l,

b) 9,72 zł - za pojemnik o pojemności 240l,

c) 30,24 zł - za pojemnik o pojemności 1100l,

4) odbiór i zagospodarowanie obiór odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości:

a) 4,54 zł - za pojemnik o pojemności 120l,

b) 7,56 zł - za pojemnik o pojemności 240l,

c) 21,60 zł - za pojemnik o pojemności 1100l,

d) 194,40 zł- za pojemnik o pojemności KP-3,

e) 237,60 zł - za pojemnik o pojemności KP-5,

f) 264,60 zł- za pojemnik o pojemności KP-7.

2. Wsztystkie usługi dodatkowe określone w §1 będą świadczone na zlecenie właściciela nieruchomości i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie, dokonane przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama