| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 600, rozdz. 60014).

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 221.000,00 zł z tytułu:

1) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 900, rozdz. 90002) kwotę 191.000,00 zł;

2) podatku od spadku i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616) kwotę 30.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 250.407,56 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 921, rozdz. 92195) kwotę 10.000,00 zł;

2) dotację dla instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ( dz. 921, rozdz. 92109) kwotę 5.000,00 zł;

3) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 710, rozdz. 71004) kwotę 30.000,00 zł;

4) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 854, rozdz. 85404) kwotę 14.407,56 zł;

5) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dz. 900, rozdz. 90002) kwotę 191.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 20.727,56 zł z tytułu:

1) dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 14.407,56 zł;

2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dz. 853, rozdz. 85305) w kwocie 6.320,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 165.820,00 zł z przeznaczeniem na:

1) inwestycje ( dz. 600, rozdz. 60014) kwotę 25.000,00 zł;

2) inwestycje (dz. 900, dz. 90001) kwotę 40.000,00 zł;

3) zakupy inwestycyjne (dz. 853, rozdz. 85305) kwotę 6.320,00 zł;

4) inwestycje (dz. 600, rozdz. 60016) kwotę 70.000,00 zł;

5) zakupy inwestycyjne (dz. 700, rozdz. 70005) kwotę 7.500,00 zł;

6) inwestycje - dotację celową dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (dz. 921, rozdz. 92109) kwotę 17.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianie wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem: 30.636.360,44 zł w tym:

a) dochody bieżące 28.513.879,44 zł,

b) dochody majątkowe 2.122.481,00 zł;

2) po stronie wydatków ogółem 33.548.927,04 zł w tym:

a) wydatki bieżące 27.432.895,75 zł,

b) wydatki majątkowe 6.116.031,29 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 159.500,00 zł w tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950). Plan przychodów po zmianach wynosi 5.155.688,70 zł.

§ 5. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działów:

1) przenieść środki w dz. 750 w rozdz. 75023 w kwocie 1.600,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

2) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80150 w kwocie 7.200,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

3) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80149 w kwocie 2.300,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

4) przenieść środki w dz. 801, w rozdz. 80101 w kwocie 12.150,00 zł w ramach wydatków bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

5) przenieść środki w dz. 853, w rozdz. 85305 w kwocie 3.555,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

6) przenieść środki w dz. 750, rozdz. 75075 w kwocie 5.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

7) przenieść środki w dz. 852, w rozdz. 85228 (zl) w kwocie 3.660,00 zł w ramach wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

§ 6. Dokonać zmian w wykazie inwestycji:

1) zwiększyć środki na zadaniu "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Główczyce, ul. Dobrodzieńska" o kwotę 15.000,00 zł;

2) zwiększyć środki na zadaniu "Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1795 O na odcinku Szemrowice-Warłów" o kwotę 10.000,00 zł;

3) zwiększyć środki na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki" - realizacja i nadzór o kwotę 40.000,00 zł;

4) wprowadzić zadanie "Zakup wózka dziecięcego" na kwotę 6.320,00 zł;

5) zwiększyć środki na zadaniu "Rozbudowa drogi gminnej ul. K.Mańki w Dobrodzieniu"- realizacja i nadzór o kwotę 70.000,00 zł;

6) wprowadzić zadanie "Wykup gruntu pod drogę ul. Spółdzielcza w Bzinicy Nowej" na kwotę 7.500,00 zł;

7) wprowadzić zadanie "Dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowo-kinowej" na kwotę 17.000,00 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »