Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe