Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe