Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe