Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/90/19 Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe