| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/365/2010 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

758

Różne rozliczenia

17.000 zł

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17.000 zł

4810

Rezerwy

17.000 zł

Ogółem

17.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiekszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

15.000 zł

01008

Melioracje wodne

15.000 zł

4270

Zakup usług remontowych

15.000 zł

750

Urzędy gmin

2.000 zł

75022

Rady gmin

2.000 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000 zł

Ogółem

17.000 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do Uchwały NR XLI /365/2010 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
Rada Gminy w Lipniku uchwala

Zmniejsza się plan wydatków
- w Dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 17.000 zł
Zwiększa się plan wydatków
- w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w paragrafie 4270 zakup usług remontowych ( odbudowa istniejącego rowu melioracyjnego w miejscowości Włostów ) o kwotę 15.000 zł,
- w Dziale 750 Urzędy gmin w rozdziale 75022 Rady gmin w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »