| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/335/2010 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 pkt. 1 lit. f, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 30,00 zł.

§ 2. Wymiaru opłaty dokona się na podstawie wykazów sporządzonych przez sołtysów wsi.

§ 3. 1. Opłata płatna jest z góry, bez wezwania, do 15 marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów pobierana jest w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania podatku rolnego.

§ 5. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1, poszczególnych sołectw wyznacza się następujące osoby:

Sołectwo

Inkasent

1) Brynica Mokra

Jaworska Danuta

- sołtys wsi Brynica Mokra

2) Caców

Równicki Witold

- sołtys wsi Caców

3) Chycza - Brzóstki

Góral Andrzej

- sołtys wsi Chycza - Brzóstki

4) Cierno - Żabieniec

Czekaj Bożena

- sołtys wsi Cierno - Żabieniec

5) Deszno

Pułka Maria

- sołtys wsi Deszno

6) Jaronowice

Pawłowski Mirosław

7) Kuźnice

Nowak Bożena

- sołtys wsi Kuźnice

8) Nagłowice

Dziambor Agnieszka

- sołtys wsi Nagłowice

9) Nowa Wieś

Gajos Marian

- sołtys wsi Nowa Wieś

10) Rakoszyn

Podsiedlik Marian

- sołtys wsi Rakoszyn

11) Rejowiec

Dobrzański Janusz

- sołtys wsi Rejowiec

12) Ślęcin

Gumul Wanda

- sołtys wsi Ślęcin

13) Trzciniec

Kot Stanisław

- sołtys wsi Trzciniec

14) Warzyn I

Kot Adam

- sołtys wsi Warzyn I

15) Warzyn II

Radecki Kazimierz

- sołtys wsi Warzyn II

16) Zagórze

Zaczkowski Marek

- sołtys wsi Zagórze

17) Zdanowice

Matera Emilia

- sołtys wsi Zdanowice

§ 6. Za pobór opłaty, określonej w § 1 ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 10,00% zebranej kwoty opłaty.

§ 7. Traci Moc Uchwała Nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2010.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »