| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011

Na podstawie art. 69 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 roku Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/10/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2011 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu w roku 2011 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 2. Deficyt budżetu Związku w wysokości 198.319 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 198.319 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2011   
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011   
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2011   
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »