| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala,co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty i budynki prowadzące działalność w zakresie:

- opieki społecznej,

- nieruchomości świetlic wiejskich z wyjątkiem nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) nakładanie podatków, innych danin, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nakłada obowiązek poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Powołana ustawa daje delegację dla organów jednostek samorządu terytorialnego do określania także zwolnień od podatku w uchwałach Gminy Ruda Maleniecka. Ustalając zwolnienia w podatku od nieruchomości Rada Gminy kierowała się charakterem wykorzystania nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »