| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/71/12 Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;l z 2006 roku. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 roku. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 rok. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825, z 2007 roku. Nr 109, poz. 747; z 2008 roku. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655 z 2009 roku. Nr 56, poz. 458z 2010 roku. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę 1dt żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 roku, poz. 787 ) do kwoty 34,65 zł. Kwota ta stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa Słupia.

§ 2. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011 rokuw sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia nie wcześniej jednak niżz dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 roku, poz. 787), która wynosi 75,86 zł. za 1 dt i będzie obowiązywać przy wymiarze podatku rolnego na 2013 r.Uwzględniając tę cenę podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 189,65 zł. (75,86 zł. x 2,5 dt. ), a dla pozostałych gruntów tj. użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha fizycznego wynosić będzie 379,30 zł. ( 75,86zł. x 5 dt. ).

Rada Gminy w Nowej Słupi obniża cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. z kwoty 75,86 zł. do kwoty 34,65 zł.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych z 1ha przeliczeniowego będzie wynosić 86,63 zł (2,5 dt x 34,65 zł = 86,63 zł), dla pozostałych gruntów tj. użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha fizycznego 173,25 zł(5 dt x 34,65 zł = 173,25 zł). Przepis art. 6, ust. 3 o podatku rolnym uprawnia Radę Gminy do obniżenia 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy. Mając na uwadze trudną sytuację finansową rolników spowodowaną niskim poziomem cen na większość płodów i produktów rolniczych, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji Rada Gminy w Nowej Słupi postanowiła obniżyć cenę skupu żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Nowa Słupia do kwoty 34,65 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »