| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591, z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z   2005 r. Nr 172 poz. 1441 i   Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52  poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr  281 poz. 2781, Nr 109 poz. 1161, z   2003 r. Nr 137 poz. 1304, z   2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z   2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z   2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z   2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z   2009 r. Nr 6   poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z   2010 r. Nr 44 poz.250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z   2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z   2012 r. poz. 941, poz. 979)  Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się  regulamin  udzielania pomocy  materialnej o   charakterze  socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwała Nr XVIII/6/2005 Rady Gminy Kluczewsko z   dnia 29 kwietnia 2005 roku w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym oraz Uchwała Nr XXVII/12/2012 Rady Gminy Kluczewsko z   dnia 26 marca 2010 roku w   sprawie zmian w   regulaminie udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Wanda   Popczyk-Fiecek

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/9/2013
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »