| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/269/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXX/279/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXI/318/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXII/320/2013 z dnia 28 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXIII/336/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXIV/342/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXV/360/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXVI/362/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok ,

- w uchwale Nr XXXVII/383/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

- w uchwale Nr XXXVIII/391/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

- w uchwale Nr XXXIX/407/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany załącznika „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 146 135 zł, rozchody w wysokości 2 661 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/411/2013                   
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/411/2013                   
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/411/2013                   
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załączniki 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/411/2013                   
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załączniki 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/411/2013                   
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załączniki 5


Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadzono dochody w wysokości 110 645 zł, zgodnie z umową z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie – dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Podolanach. Zwiększono przychody budżetu do kwoty 7 146 135 zł, rozchody do wysokości 2 661 977 zł ( wzrost o 660 000 zł z tytułu wolnych środków).

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą uaktualnienia planowanych wielkości.

Uaktualnione zostały również załączniki do uchwały budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »