| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Secemin

z dnia 18 kwietnia 2014r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 jt) Rada Gminy Secemin uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Secemin pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 wyznacza się:

1) sołtysów wsi Gminy Secemin według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1

Śliwiński Ryszard

Bichniów

2

Musiał Anna

Brzozowa

3

Pustuł Jan

Czaryż

4

Gawlikowski Marian

Celiny

5

Marek Marian

Dąbie

6

Piątkowska Arleta

Kluczyce

7

Stolarski Antoni

Krzepice

8

Turczyn Edyta

Krzepin

9

Sobala Stanisław

Kuczków

10

Rak Monika

Marchocice

11

Biały Piotr

Międzylesie

12

Gil Anna

Psary-Kolonia

13

Kwiecień Krzysztof

Psary

14

Gładysław Krzysztof

Wałkonowy Górne

15

Toborek Krzysztof

Wałkonowy Dolne

16

Wiekiera Mirosław

Wola Czaryska

17

Jadczyk Krzysztof

Wola Kuczkowska

18

Znojek Henryk

Secemin

19

Jura Brygida

Secemin

20

Grzesik Dariusz

Żelisławice

21

Stańczyk Irena

Żelisławiczki

22

Matwin Krzysztof

Zwlecza

2) pracowników Urzędu Gminy Secemin: Anidę Klimas i Zdzisława Sadowskiego.

§ 3. Określić wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranej i odprowadzonej do kasy lub na rachunek bankowy Gminy Secemin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Roman Marciniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »