| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 28/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 16 listopada 2015r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1885) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


Iwona Gawłowska


Uzasadnienie

do rozporządzenia Nr 28/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 16.11.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał z urzędu zmiany rozporządzenia Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1885), z uwagi na konieczność zachowania spójności brzmienia § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia z postanowieniami ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia.

W związku z powyższym w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia pojęcie "przydomowych oczyszczalni" zostało zastąpione pojęciem: "indywidualnego systemu oczyszczania ścieków". Obecne brzmienie zakazu z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 14/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie oraz jego uzasadnienia jest następujące:

- zakaz wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzono ze względu na zagrożenie zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. Do najczęściej występujących w ściekach substancji powodujących zanieczyszczenie wód należą: pestycydy, węglowodory ropopochodne, substancje powierzchniowo czynne, fenole oraz metale ciężkie: ołów, miedź, chrom, kadm, rtęć i cynk. W stosunku do zakazów określonych w "Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów triasu-pstrego piaskowca, miejscowość Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie" odstąpiono od zakazu lokalizowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ze względu na brak kanalizacji w rejonie ujęcia. Wprowadzanie ścieków za pomocą indywidualnych systemów oczyszczania ścieków jest dozwolone pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) projekt rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 13.08.2015 r., pismem znak: PNK.II.0521.76.2015.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »