| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek Burmistrza Żnina

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/473/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 101, poz. 2069 i z 2006 r. Nr 75, poz. 1275) dokonuje się następujących zmian:

1)do opisu granic okręgu wyborczego nr 1 w mieście Żninie dopisuje się nieruchomości zabudowane położone przy ul. Szpitalnej oznaczone nr 27A, 33A i 61C oraz nieruchomości zabudowane położone przy ulicy Klemensa Janickiego oznaczone nr 34A i 42A;

2)do opisu granic okręgu wyborczego nr 3 w mieście Żninie dopisuje się ulicę Pogodną oraz nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Szpitalnej oznaczoną nr 66A.

§ 2. Liczbę okręgów wyborczych, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym uwzględniające zmiany opisane w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie oraz podana zostaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Żnin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVIII/473/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXXV/365/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. określony został podział Gminy Żnin na okręgi wyborcze wraz z ustaleniem liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie jednak z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Ustawa dopuszcza możliwość zmiany w stałym podziale gminy na okręgi wyborcze jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach. W sytuacji, gdy granice okręgów wyborczych są opisane poprzez enumeratywnie wymienione ulice lub ich części z danej miejscowości bądź sołectwa, wszelkie zmiany dotyczące nazwy ulicy, nadanie wydzielonej geodezyjnie działce nazwy ulicy lub nadanie nowych numerów powstałym budynkom, bądź zmiana nazwy sołectwa lub powstanie nowego sołectwa, wymagają podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze. Wobec powyższego dokonane zmiany winny być umieszczone w opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Żnin w drodze uchwały Rady Miejskiej w Żninie. W związku więc z utworzeniem nowej ulicy Pogodnej w mieście Żninie oraz zmianami w zabudowie na ul. Szpitalnej i ul. Klemensa Janickiego w Żninie dokonano uaktualnienia w formie jednolitego podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/381/2010
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

1

Miasto Żnin - ulice: Błogosławionej Marii Karłowskiej, Bohaterów, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Brzegowa, Cicha, Czarnieckiego, Dobaczewskiej, 22-Lipca, Dworcowa, Glicznera, Górska, Grunwaldzka, Gwardii Ludowej, Jana III Sobieskiego, Jasna, Jeziorna, Kazimierza Wielkiego, Klemensa Janickiego od Nr 1 do Nr 34, Nr 34A,36,38,40,42, 42A, Konopnickiej, Kościuszki, Leszka Białego, Lewandowskiego, Lipowa, Majdanowa, Mickiewicza Nr 2,4,6,10,12, 22, 26,28,30,46,48,50,52A,56,60,60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F,60G, 64, 64A,66,66A,68,70,72,74,76,78,80,82, 84,86, Mieszka I, Miodowa, Moniuszki, Na Skarpie, Niedziałkowskiego, Nowa, Opłotkowa, Orzeszkowej, Parkowa, Panoramiczna, Plac Działowy, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podgórna, Podmurna, por. Tadeusza Kruszki, Potockiego, Przemysława IV, Ptasia, Rychlewskiego, Różana, 700-lecia, Sądowa, Sienkiewicza, Składowa, Skrajna, Skwer Jana Pawła II, Spadowa, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Staszica, Szkolna, Szpitalna Nr 1,3,5,7,9,11, 11A,13,15,17,19,21,23,25,27A,27B,27C,31,33,33A,35,37,37A,39, 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,61A,61B,61C,63, Śniadeckich, Średnia, Św. Floriana, Towarowa, Ukośna, Ułańska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Zamknięta, Żeglarska

5

2

Miasto Żnin - ulice: Aliantów, Browarowa, Chmielna, Dąbrowskiego, Dobra, Fabryczna, Gajowa, Kasprowicza, Klonowa, Kopernika, Krasińskiego, Krzyckich, Kwiatowa, Mickiewicza Nr 1,3,3A,5,9,19,21, 21A,23,25,27,29,31,33,35,37,43,45, Ogrodowa, Piwna, Porzeczkowa, Przemysłowa, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Tysiąclecia, Wandy Pieniężnej, Wiśniowa, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Żytnia

6

3

Miasto Żnin - ulice: 1 Stycznia, Na Wzgórzu, Pogodna,Polna, Skromna, Szpitalna Nr 2,4,6,8,10,12,14,16,28,34,36,36A,38,40,40A, 42,42A,42B,46,46A,48A,50,52,54,54A,56,56A,58,58A,60,62,62A,64, 66,66A,68,68B,70,72,74,76, Widokowa, Wiatrakowa, Wrzosowa. Sołectwa: Bożejewice, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Dochanowo, Gorzyce, Kaczkowo-Kaczkówko, Nadborowo, Paryż, Podobowice, Sarbinowo, Sielec, Słabomierz, Słębowo, Sulinowo, Ustaszewo, Uścikowo, Żnin Wieś

5

4

Miasto Żnin - ulice: Boczna, Cisowa, Gnieźnieńska, Kasztanowa, Klemensa Janickiego Nr 35,37 i od Nr 46 do Nr 55, Leśna, Łąkowa, Młyńska, Nowotki, Pałucka, Powstańców Wielkopolskich, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Wilczkowska, Zielna. Sołectwa: Białożewin, Bożejewiczki, Chomiąża Księża, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Januszkowo, Jaroszewo, Kierzkowo, Murczyn, Murczynek, Podgórzyn, Redczyce, Rydlewo, Skarbienice, Sobiejuchy, Wawrzynki, Wenecja, Wilczkowo-Dobrylewo, Wójcin

5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »