| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rogóźno

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 / Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461/, oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 142 poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620/ Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/112/2005 r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy, deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości wprowadza się nastepujące zmiany :

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości / DN-1 / zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały";

2) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2.2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ zgodnie z zalącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Hoffmann

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »