| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rogóźno

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 / Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461/, oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 142 poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620/ Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/112/2005 r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy, deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości wprowadza się nastepujące zmiany :

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości / DN-1 / zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały";

2) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2.2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ zgodnie z zalącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Hoffmann

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »