| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Choceń

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

Na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla gospodarstw rolnych, których obszar użytków rolnych: a) nie przekracza 300 ha i na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 70 % podstawy obliczenia podatku rolnego. b) nie przekracza 300 ha i na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 63 % podstawy obliczenia podatku rolnego.

2. Ulgi o których mowa w ust.1 a i b dotyczą również użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3. Ulgi o których mowa w ust. 1 a i b stosuje się na podstawie oświadczenia właściciela lub wykazu za rok ubiegły użytków rolnych objętych działaniem spółek wodnych.

§ 2. Ulgi ustalone w § 1 ust.1 a i b nie obejmują użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolnicze, a użytkowanych rolniczo.

§ 3. Ulgi o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis, których udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. i 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UEL 337/2007 z 21.12.2007; Dz. Urz. UEL 379/2006) z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 311).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »