| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze

Na podstawie podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889 Nr 171 poz. 1016 oraz Nr 217 poz.1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 , Nr 102 poz.588, Nr 147 poz.881 oraz Nr 149 poz.889), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Mroczy dokonuje się podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w osiedlach m. Mrocza i sołectwach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/203/2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 31 sierpnia 2012 r.


Numer
okręgu
wyborczego


Granice okręgu wyborczego


Liczba wybieranych radnych


1


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: AKACJOWA, ŁABĘDZKIEGO, NAKIELSKA, POSTĘPU


1


2


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: AGATKI CZEREŚNIOWA, DWORZEC, 25 LECIA, SŁONECZNA, ZWYCIĘSTWA


1


3


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: 22 LIPCA, 30 LECIA LWP, ŁOBŻENICKA, PLAC WOLNOŚCI, SPOKOJNA, SPORTOWA


1


4


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: KOŚCIELNA, KRÓTKA, KOZIA, ŁĄKOWA, OGRODOWA, PLAC 1 MAJA, POPRZECZNA,
5 STYCZNIA, ŚLUZOWA, WODNA, ZIELONA, ŻABIA


1


5


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: BOCIANOWO, BYDGOSKA, DRZEWIANOWSKA, KOŚCIUSZKI, LEŚNA


1


6


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: OKRĘŻNA, PIOTRA, POLNA, RZECZNA


1


7


MIASTO MROCZA - CZĘŚĆ, ULICE: BURMISTRZA CIĄŻYŃSKIEGO, CELTYCKA, KRAJEŃSKA, ŁUŻYCKA, PIASKOWA, PIASTOWSKA, RZEMIEŚLNICZA, SŁOWIAŃSKA, 27 STYCZNIA, WINCENTEGO WITOSA, WYZWOLENIA


1


8


SOŁECTWA: DRZEWIANOWO, OSTROWO


1


9


SOŁECTWA: DRĄŻNO, KRUKÓWKO,SAMSIECZYNEK


1


10


SOŁECTWO: KOSOWO


1


11


SOŁECTWA: MATYLDZIN, WYRZA


1


12


SOŁECTWA: BIAŁOWIEŻA, WIELE


1


13


SOŁECTWO: WITOSŁAW


1


14


SOŁECTWA: IZABELA, KAŹMIERZEWO


1


15


SOŁECTWA: JEZIORKI ZABARTOWSKIE, ROŚCIMIN


1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Uzasadnienie

Z zapisów zawartych w ustawie - Kodeks wyborczy wynika, że podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Burmistrza, rada gminy wg jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady.

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy niebędącym miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

W Gminie Mrocza ilość mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 wynosiła 9333, a ilość wybieranych radnych zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym wynosi 15. Stąd norma przedstawicielstwa, o której mowa wyżej wynosi 622 z tolerancją 50% w "dół" lub "w górę", co uwzględnia załącznik do niniejszej uchwały przedstawiający podział Gminy Mrocza na okręgi wyborcze. Ustalając granice okręgów wyborczych w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę jednostki pomocnicze gminy, w których ilość mieszkańców zbliżona jest do jednolitej normy przedstawicielstwa a następnie te jednostki pomocnicze, które połączono z innym tworząc okręgi wyborcze (sołectwa) lub podzielono na okręgi (osiedla miasta Mrocza).

Uwzględniając powyższe ilość mieszkańców w poszczególnych okręgach przedstawia się następująco: 1) - 596, 2) - 510, 3) - 520, 4) - 765, 5) - 771, 6) - 631, 7)- 565, 8) - 677, 9) - 762, 10) - 450, 11) - 641, 12) - 799, 13) - 804, 14) - 383 i 15) - 459.

Treść uchwały zawiera również zapisy wynikające z przytoczonej ustawy o przysługującym prawie wniesienia skargi przez wyborców do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na niniejszy podział na okręgi.

Biorąc pod uwagę powyższe, uchwałę niniejszą uważa się za jako zasadną.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza


Leszek Klesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »