reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Zbójno

z dnia 18 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust. 1 i 3 i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3221), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3.1 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - w wysokości 60,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 4.1 Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 36,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Pankiewicz


Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa zmiana Ustawy weszła w życie 1 lutego 2015 r.

Zgodnie z art. 6j, ust. 3b "w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".

Przedmiotowa uchwała pozwoli na uregulowanie stanu gospodarowania odpadami na terenach rekreacyjnych położonych w granicach gminy Zbójno poprzez wprowadzenie ryczałtowej stawki opłaty od domków letniskowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama