| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.[2])), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.[3])), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.[4])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Żnin pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów:

1. Dominikę Owczarzak na terenie sołectwa Białożewin,

2. Jana Gąsiorowskiego na terenie sołectwa Bożejewice,

3. Halinę Krygier na terenie sołectwa Bożejewiczki,

4. Adama Tomaszewskiego na terenie sołectwa Brzyskorzystew,

5. Dariusza Samula na terenie sołectwa Brzyskorzystewko,

6. Dariusza Ojaka na terenie sołectwa Cerekwica,

7. Kazimierza Mazurka na terenie sołectwa Chomiąża Księża,

8. Andrzeja Wieczorka na terenie sołectwa Dobrylewo,

9. Emilię Kubicką-Frasz na terenie sołectwa Dochanowo,

10. Dorotę Zamiatowską na terenie sołectwa Gorzyce,

11. Mateusza Lewandowskiego na terenie sołectwa Jadowniki Bielskie,

12. Irenę Chrośniak na terenie sołectwa Jadowniki Rycerskie,

13. Andrzeja Wesołowskiego na terenie sołectwa Januszkowo,

14. Pawła Piekarskiego na terenie sołectwa Jaroszewo,

15. Marię Janicką na terenie sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko,

16. Annę Matuszewską na terenie sołectwa Kierzkowo,

17. Stanisława Brzykcy na terenie sołectwa Murczyn,

18. Marię Skrocką na terenie sołectwa Murczynek,

19. Elżbietę Waliszewską na terenie sołectwa Nadborowo,

20. Agnieszkę Grządzielę na terenie sołectwa Paryż,

21. Renatę Majewską na terenie sołectwa Podgórzyn,

22. Waldemara Kaczmarskiego na terenie sołectwa Podobowice,

23. Katarzynę Katafiasz na terenie sołectwa Redczyce,

24. Natalię Zarębę-Napierała na terenie sołectwa Rydlewo,

25. Adama Kowalewskiego na terenie sołectwa Sarbinowo,

26. Barbarę Nawrocką na terenie sołectwa Sielec,

27. Teresę Nyka na terenie sołectwa Skarbienice,

28. Janusza Grajka na terenie sołectwa Słabomierz,

29. Zbigniewa Pitułę na terenie sołectwa Słębowo,

30. Stanisława Goclika na terenie sołectwa Sobiejuchy,

31. Ewę Kuśnierek na terenie sołectwa Sulinowo,

32. Jana Piweckiego na terenie sołectwa Sulinowo Bekanówka,

33. Monikę Pilachowską na terenie sołectwa Ustaszewo,

34. Romana Gulczyńskiego na terenie sołectwa Uścikowo,

35. Iwonę Sawicką na terenie sołectwa Wawrzynki,

36. Henryka Ciupińskiego na terenie sołectwa Wenecja,

37. Annę Polsakiewicz na terenie sołectwa Wilczkowo,

38. Fabiana Heinicha na terenie sołectwa Wójcin,

39. Magdalenę Siwak na terenie sołectwa Żnin Wieś.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Żnin podatków pobranych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żnin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koziełek


Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późm. zm.) rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, wskazanie inkasentów powinno mieć postać konkretnego określenia odnoszącego się do zindywidualizowanego podmiotu przez podanie imienia i nazwiska osób fizycznych bądź podanie nazwy w przypadku osób prawnych. Ponadto należy szczegółowo określić obszar działania inkasenta. W związku ze zmianą sołtysa sołectwa Dochanowo, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »