| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1515, zmiana: Dz. U. z 2015r, poz. 1045 i poz. 1890), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 zmiana: Dz. U. z 2013r, poz. 938 i poz. 1646 z 2014r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877z 2015r, poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1) Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. dochody budżetowe plan na 31.12.2015r 21 770 926,49zł, wykonanie na 31.12.2015r. 22 889 486,77zł, wykonanie w % 105,14

w tym:

- dochody bieżące plan na 31.12.2015r 20 338 035,47zł, wykonanie na 31.12.2015r. 21 431 942,38zł, wykonanie w % 105,38,

- dochody majątkowe plan na 31.12.2015r. 1 432 891,02zł, wykonanie na 31.12.2015r. 1 457 544,39zł, wykonanie w % 101,72.

2. wydatki budżetowe plan na 31.12.2015r. 21 770 926,49zł , wykonanie na 31.12.2015r. 20 963 468,52zł, wykonanie w % 96,29

w tym:

- wydatki bieżące plan na 31.12.2015r. 19 644 087,94zł, wykonanaie na 31.12.2015r. 18 957 499,55zł, wykonanie w % 96,50,

- wydatki majątkowe plana na 31.12.2015r. 2 126 838,55zł, wykonanie na 31.12.2015r. 2 005 968,97zł, wykonanaie w % 94,32.

3. nadwyżka/deficyt budżetu plan na 31.12.2015r. 0,00zł , wykonanaie na 31.12.2015rr. +1 926 018,25zł , wykonanie w % -.

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1. przychody ogółem: plan na 31.12.2015r. 1 156 958,13zł, wykonanie na 31.12.2015r. 1 596 631,52zł, wykonanie w % 138,00

z tego:

- spłata pożyczek udzielonych plan na 31.12.2015r. 35 000,00zł , wykonanie na 31.12.2015r. 24 000,00zł, wykonanaie w % 68,57,

- wolne środki plan ana 31.12.2015r.1 121 958,13zł , wykonanaie na 31.12.2015r.1 572 631,52zł, wykonanaie w % 140,17

2. rozchody ogółem: plan na 31.12.2015r. 1 156 958,13zł. wykonanaie na 31.12.2015r. 1 145 958,13zł, wykonanaie w % 99,05

z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek plan na 31.12. 2015r.1 121 958,13zł, wykonanaie na 31.12.2015r. 1 121 958,13zł, wykonanaie w % 100,00 w tym:

na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych plan na 31.12.2015r. 724 451,39zł wykonanaie na 31.12.2015r. 724 451,39zł, wykonanaie w % 100,00,

- pożyczki plan na 31.12.2015r. 35 000,00zł, wykonanaie na 31.12.2015r. 24 000,00zł, wykonanaie w % 68,57.

3. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dochody: plan na 31.12.2015r. 3 032 912,38zł, wykonanaie na 31.12.2015r. 3 024 628,23zł, wykonanie w % 99,73,

- wydatki: plan na 31.12.2015r. 3 032 912,38zł, wykonanaie na 31.12.2015r. 3 024 628,23zł, wykonanaie w % 99,73.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w BIP Gminy.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej Radzynia Chełmińskiego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2015r.;

2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2015r.;

3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2015r.;

4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2015r.;

2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2015r.;

3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2015r.;

4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy


Krzysztof Chodubski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jaroszewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »