| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Sicienko

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 j.t.) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 617 j.t.), art. 6 ust 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 j.t.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2016 roku, poz. 374 j.t.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 roku, poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649, poz. 1923, z 2016 roku, poz. 195, poz.615) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/86/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso ( Dz.Urz. Woj. Kuj -Pom. z 2015 roku poz. 4244) załącznik do uchwały - wykaz inkasentów , o którym mowa w § 2 ust. 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Załącznik do Uchwały Nr XVI/130/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wykaz Sołtysów będących inkasentami Gminy Sicienko

Lp.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1.

Alicja Bartol

Dąbrówka Nowa

2.

Alfred Malzahn

Gliszcz

3.

Piotr Bachorz

Kruszyn

4.

Czesław Mazurkiewicz

Łukowiec

5.

Grażyna Dudek

Mochle

6.

Marek Lesicki

Murucin

7.

Dariusz Kanabaja

Nowaczkowo

8.

Sylwia Trela

Osówiec

9.

Grzegorz Jarzembski

Pawłówek

10.

Bernard Jakubowski

Samsieczno

11.

Anna Cetnarowska

Sicienko

12

Roman Maćkowiak

Strzelewo

13.

Dorota Matyka

Szczutki

14.

Lech Czajkowski

Teresin

15.

Henryk Dornowski

Trzemiętowo

16.

Ryszard Welter

Trzemiętówko

17.

Stanisława Grzanka

Wierzchucice

18.

Anna Wiśniewska

Wierzchucinek

19.

Agnieszka Górska

Wojnowo

20.

Kazimierz Ligarzewski

Zawada - Ugoda

21.

Violetta Badziągowska

ZielonczynUzasadnienie

W związku ze zmianą na stanowisku Sołtysa Sołectwa Wojnowo oraz wyborem Sołtysa Sołectwa Trzemiętówko zaistniała konieczność zmiany wykazu osób pełniących obowiązki inkasenta.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »