| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 239/2016 Burmistrza Brodnicy

z dnia 2 sierpnia 2016r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz.1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688, poz. 1787, poz. 1939, poz. 1993, poz. 2413, poz. 2625 i poz. 2657);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,

Uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 233/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwota dochodów budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 96.170.663,51 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 94.166.663,51 zł,

b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł;

2) kwota wydatków budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 93.516.663,51 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 87.444.624,51 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł;

3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 74.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

z up. Burmistrza Brodnicy
Sekretarz Miasta


Elwira Kempczyńska


Załącznik do Zarządzenia Nr 239/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 851 - Ochrona zdrowia, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - kultura fizyczna, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 74.887,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2016 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

z up. Burmistrza Brodnicy
Sekretarz Miasta


Elwira Kempczyńska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »