Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/09 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30 czerwca 2009r.

zawarte pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka - Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części porozumienia "Przejmującym" z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka - Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym"z drugiej strony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe