Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/175/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2010 - 2015"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe